විදුහල්පති ශ්‍රේණිධාරීන්ගේ ස්ථාන මාරු කිරීමට ඉඩ නොදුන් විදුහල්පතිවරුන්ට දැඩි විනය ක්‍රියාමාර්ග

විදුහල්පති ශ්‍රේණිධාරීන්ගේ ස්ථාන මාරු කිරීමට ඉඩ නොදුන් විදුහල්පතිවරුන්ට දැඩි විනය ක්‍රියාමාර්ග

විදුහල්පති ශ්‍රේණිධාරීන්ගේ ස්ථාන මාරු කිරීමට ඉඩ නොදුන් විදුහල්පතිවරුන්ට දැඩි විනය ක්‍රියාමාර්ග

කර්තෘ Staff writer

23 Apr, 2015 | 6:09 am

පාසල් තුළ සිටින විදුහල්පති ශ්‍රේණිධාරීන් පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුරු ලබා නොදුන් විදුහල්පතිවරුන් සම්බන්ධයෙන් දැඩි විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි. 

ඔහු සඳහන් කළේ, කොළඹ ප්‍රධාන හා ජනප්‍රිය පාසල් කිහිපයක විදුහල්පතිවරු තම පාසල්වල නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන් ලෙස සේවය කරන පිරිස් සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි තොරතුරු ලබා දී නොමැති බව ය.

වසර 6 කට වරක් විදුහල්පති ශ්‍රේණිධාරීන් වෙනත් පාසලකට මාරු කිරීමේ තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අකමැති පිරිස් මෙලෙස අමාත්‍යංශයට වැරදි තොරතුරු ලබා දී ඇති බව ද අමාත්‍යවරයා පැවසී ය.

ඔහු සඳහන් කළේ, දිවයිනේ සෑම පාසලකම සේවය කරන විදුහල්පති ශ්‍රේණිධාරීන්ට මෙම තීරණය වලංගු බව ය.