නව මැතිවරණ ක්‍රමයක් සඳහා වන යෝජනාවලිය කැබිනට් මණ්ඩලයට

නව මැතිවරණ ක්‍රමයක් සඳහා වන යෝජනාවලිය කැබිනට් මණ්ඩලයට

නව මැතිවරණ ක්‍රමයක් සඳහා වන යෝජනාවලිය කැබිනට් මණ්ඩලයට

කර්තෘ Staff writer

23 Apr, 2015 | 7:17 am

නව මැතිවරණ ක්‍රමයක් සඳහා වන යෝජනාවලිය කැබිනට් මණ්ඩලයට යොමුකර තිබේ.

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා සඳහන් කළේ, ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා එම යෝජනාවලිය ඊයේ රාත්‍රී රැස් වූ කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළ බව ය.

එය දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡාවට ලක්කර බව ද ඔහු පැවසුවේ ය.

කේවල හා අනුපාත ක්‍රමය ඒකාබද්ධ කර මිශ්‍ර මැතිවරණ ක්‍රමයක් ලෙස නව මැතිවරණ ක්‍රමය පිළිබඳ යෝජනාවලිය සකස් වී තිබේ.

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ, මෙම යෝජනාවලිය පිළිබඳ අදහස් හා යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට සියලු පක්ෂවලට අවකාශ පවතින බව ය.

ඒ අනුව එම යෝජනාවලිය පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් හෙට පස්වරුවේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ.