ඉන්දීය මවක් සිය දැරියගේ පාසල් අධ්‍යක්ෂවරියට පහර දුන් අයුරු (CCTV)

ඉන්දීය මවක් සිය දැරියගේ පාසල් අධ්‍යක්ෂවරියට පහර දුන් අයුරු (CCTV)

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

23 Apr, 2015 | 4:25 pm

පාසල් ශිෂ්‍යාවක ළඟ තිබූ ජංගම දුරකතනයක් එම පාසලේ පරිපාලන අංශය විසින් රඳවා ගැනීම හේතුවෙන් කෝපයට පත් ඇයගේ මව එම පාසලේ අධ්‍යක්ෂවරියට පහර දීමේ සිද්ධියක් ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වේ.

මෙය සිදුවී ඇත්තේ, ජලන්ධර් ප්‍රදේශයේ පාසලක් තුළ ය.

පාසල් කාලය තුළ ශිෂ්‍යාවන්ට ජංගම දුරකතන ළඟ තබා ගැනීම තහනම් කර ඇති හෙයින් අදාළ ජංගම දුරකතනය පරිපාලන අංශයේ භාරයට ගෙන තිබිණි.

එම ශිෂ්‍යාවගේ මව පාසල් අධ්‍යක්ෂවරියට පහර දෙන ආකාරය දැක්වෙන CCTV වීඩියෝව ඉහත දැක්වේ.