හම්බන්තොට වී වගාවට වැස්සෙන් බාධා (Special Report)

හම්බන්තොට වී වගාවට වැස්සෙන් බාධා (Special Report)

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

19 Apr, 2015 | 11:14 am

වී වගාව, කලට වේලාවට කළ යුතු කර්මාන්තයකි.

එසේ නොවුණොත් විඳින්නට සිදුවන පාඩුව , කියා නිම කළ නොහැකියි.

වගා කටයුතුවලදී එක දිගට එල්ල වූ බාධා නිසා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ රැසක වී ගොවීන් පීඩාවට පත්ව සිටිති.

ඒ අනුව ඒ පිළිබඳව සොයා බැලීමට නිව්ස්ෆස්ට් අප තීරණය කළෙමු.

 

හම්බන්තොට වී වගාවට වැස්සෙන් බාධා

Posted by Newsfirst.lk on Saturday, April 18, 2015