බම්බලපිටියේ ප්‍රධාන පෙළේ පාසලක තිබී අභිරහස් කාන්තා මළ සිරුරක් හමු වෙයි

බම්බලපිටියේ ප්‍රධාන පෙළේ පාසලක තිබී අභිරහස් කාන්තා මළ සිරුරක් හමු වෙයි

බම්බලපිටියේ ප්‍රධාන පෙළේ පාසලක තිබී අභිරහස් කාන්තා මළ සිරුරක් හමු වෙයි

කර්තෘ Sagarika Chathumali

19 Apr, 2015 | 6:42 pm

බම්බලපිටියේ ප්‍රධාන පෙළේ පාසලක ගබඩා කාමරයක් තුළ තිබී කාන්තාවකගේ මළ සිරුරක් සොයා ගෙන තිබේ.

පොලීසියි පැවසුවේ, 44 හැවිරිදි අදාළ කාන්තාව ඝාතනය කර ඇති බවට සැක පළ කරන බව ය.