බේකරි නිෂ්පාදන අලෙවි කරන සෑම වෙළෙඳසැලකටම තරාදිය අනිවාර්ය කෙරේ

බේකරි නිෂ්පාදන අලෙවි කරන සෑම වෙළෙඳසැලකටම තරාදිය අනිවාර්ය කෙරේ

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

12 Apr, 2015 | 5:59 pm

බේකරි නිෂ්පාදන අලෙවි කරන සෑම වෙළෙඳසැලකම, ලබන 01 වන දා සිට තරාදියක් තැබීම අනිවාර්ය බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පවසයි.

පාරිභෝගික අධිකාරිය සඳහන් කළේ, නියමිත බර නොමැති බේකරි නිෂ්පාදන මිලදි ගැනීමට සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් පරිභෝගිකයින්
කරන ලද පැමිණිලි සළකා බැලිමෙන් අනතුරුව එම තීරණය ගත් බව ය.

බේකරි නිෂ්පාදන අලෙවි කරන සෑම වෙළෙඳසැලකටම ලබන 01 වන දා සිට තරාදිය අනිවාර්යයි

Posted by Newsfirst.lk on Sunday, April 12, 2015

එමගින් පරිභෝගික ජනතාවට තමන් මිලදී ගන්නා භාණ්ඩයේ බර කිරා මැන බැලීමට හැකියාව ලැබෙන අතර ඉන් ව්‍යාපාරිකයා හා
පරිභෝගිකයා අතර සුහදතාවය වර්ධනය වන බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පවසයි.

එම වෙළෙඳසැල්වල තබන තරාදි කිරුම් මිනුම් දෙපාර්තමේන්තුව අනුමත කළ ඒවා විය යුතුයි.

වෙළෙඳසැල් තුළ තරාදියක් තැබීම අනිවාර්ය කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් ද ඉදිරියේදී නිකුත් කරන බව පාරිභෝගික කටයුතු
අධිකාරිය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේය.