විභාගයට බය වෙන්න එපා: සා/පෙළ පළමුවැනියා නිව්ස්ෆස්ට් මැදිරියේදී කියයි (VIDEO)

විභාගයට බය වෙන්න එපා: සා/පෙළ පළමුවැනියා නිව්ස්ෆස්ට් මැදිරියේදී කියයි (VIDEO)

කර්තෘ Sakila Udayakumara

30 Mar, 2015 | 9:24 pm

මෙවර අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් දිවයිනේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගත් කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයේ තරිඳු නිර්මාල් වික්‍රමසිංහ සිසුවා නිව්ස්ෆස්ට් මැදිරියට පැමිණියේ ය.

kushani

එහිදී අප සමග විශේෂ සාකච්ඡාවකට එක් වූ තරිඳු නිර්මාල් සිසුවා සමාන්‍ය පෙළ විභාගය ජයගත් අයුරු පැහැදිලි කළේ ය.