මාස්කෝ 2015 සම්මාන උළෙලේදී Newsfirst මාධ්‍යවේදීන් 3 දෙනෙකුට සම්මාන

මාස්කෝ 2015 සම්මාන උළෙලේදී Newsfirst මාධ්‍යවේදීන් 3 දෙනෙකුට සම්මාන

මාස්කෝ 2015 සම්මාන උළෙලේදී Newsfirst මාධ්‍යවේදීන් 3 දෙනෙකුට සම්මාන

කර්තෘ Sakila Udayakumara

24 Mar, 2015 | 10:39 am

ලංකා ජන සන්නිවේදකයින්ගේ සංසදය 9 වන වරට සංවිධාන කළ මාස්කෝ 2015 සම්මාන උළෙලේදී නිව්ස්ෆස්ට් මාධ්‍යවේදීන් 3 දෙනෙක් සම්මාන හිමි කර ගත්හ.

මව්බිමේ ප්‍රගමනය වෙනුවෙන් විවිධ වෘත්තීන් නියෝජනය කරමින් සිය සේවය කැප කළ පිරිස් මෙම සම්මාන උළෙලේදී ඇගයීමට ලක් විය.

නිව්ස්ෆස්ට් අධ්‍යක්ෂ සාමාන්‍යාධිකාරී යසරත් කමල්සිරි මහතා, මාධ්‍යවේදී ශ්‍රීපාල් වන්නිආරච්චි සහ මාධ්‍යවේදී ප්‍රියංකා දිසානායක යන නිව්ස්ෆස්ට් සාමාජිකයෝ එහිදී සම්මාන හිමි කර ගත්හ.

විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත යන දෙඅංශයෙන්ම මව්බිමේ ප්‍රගමනය වෙනුවෙන් කළ සේවය අගයමින් ඔවුන්ට මෙම සම්මාන පිරිනැමුණි.