යාල රක්ෂිතයේ කංසා හේනක් සහ දැව ජාවාරමක් වටලයි (VIDEO)

යාල රක්ෂිතයේ කංසා හේනක් සහ දැව ජාවාරමක් වටලයි (VIDEO)

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

22 Mar, 2015 | 12:18 pm

යාල රක්ෂිතයේ පවත්වාගෙන ගිය කංසා හේනක් වැටලීමට තංගල්ල කොට්ඨාස අපරාධ විශේෂ ඒකකය ඊයේ සමත් විය.

යාල රක්ෂිතයේ රූ ගම්මාන ප්‍රදේශයේ ඊයේ පස්වරු‍වේ එම වැටලීම සිදු කළේය.

එහිදී අක්කර 2ක භූමි ප්‍රමාණයක වගා කර තිබූ කංසා හේනක් වැටලූ නිලධාරින් වියළි කංසා කිලෝ ග්‍රෑම් 800ක් සමග  සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

සැකකරු හා කංසා තොගය අද තිස්සමහාරාම අධිකරණය ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ය.

මෙම වැටලීම  අතරතුර යාල රක්ෂිතයේ අනවසරයෙන් සිදු ‍කරගෙන ගිය දැව ජාවාරමක් ද හෙළි කර ගැනීමට තංගල්ල කොට්ඨාස අපරාධ විශේෂ ඒකකයට හැකිවිය.

එහිදී බුරුත ‍දැව තොගයක් සමග සැකකරුවන් දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.