කොළඹ විද්‍යාලාන්තර ක්‍රිකට් තරගයක් අතර ගැටුමක්

කොළඹ විද්‍යාලාන්තර ක්‍රිකට් තරගයක් අතර ගැටුමක්

කොළඹ විද්‍යාලාන්තර ක්‍රිකට් තරගයක් අතර ගැටුමක්

කර්තෘ Sagarika Chathumali

22 Mar, 2015 | 6:01 pm

කොළඹ ප්‍රධාන පාසල් දෙකක් අතර එස්.එස්.සී. පිටියේ පැවැත්වෙන වාර්ෂික ක්‍රිකට් තරගයක් අතරතුර ක්‍රීඩා ලෝලීන් අතර ගැටුමක් හට ගෙන තිබේ.

ගැටුම මර්දනය කිරීම සඳහා කැරලි මර්දන ඒකක කැඳවා ඇති බව  පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පැවසී ය.