කොළඹ ප්‍රධාන පාසල් 2ක් අතර ක්‍රිකට් තරගයක් අතර තුර හටගත් ගැටුමේ දර්ශන (VIDEO)

කොළඹ ප්‍රධාන පාසල් 2ක් අතර ක්‍රිකට් තරගයක් අතර තුර හටගත් ගැටුමේ දර්ශන (VIDEO)

කර්තෘ Sagarika Chathumali

22 Mar, 2015 | 7:39 pm

කොළඹ ප්‍රධාන පාසල් දෙකක් අතර පැවති වාර්ෂික ක්‍රිකට් තරගයක් අතර තුර අද පස්වරුවේ ගැටුමක් හට ගැනිණ.  

තරගයේ අවසන් භාගයේදී නරඹන්නන් පිරිසක් ක්‍රීඩාංගණයට කඩා වැදීමෙන් පසුව ‍එම තත්වය හටගත් බව පොලීසිය පවසයි.

තරගය පැවැත්වුණේ, කොළඹ එස්. එස්. සී. ක්‍රීඩාංගණයේදී ය.

මෙම ගැටුම මර්දනය කිරීමට පොලිස් කැරලි මර්දන ඒකකය ද කැඳවා තිබිණ.