පැමිණිලි ගැන සාකච්ඡා කරන්න ජනපති සඳුදාට එන්න කිව්වා – අනුර කුමාර දිසානායක (VIDEO)

පැමිණිලි ගැන සාකච්ඡා කරන්න ජනපති සඳුදාට එන්න කිව්වා – අනුර කුමාර දිසානායක (VIDEO)

කර්තෘ Sakila Udayakumara

14 Mar, 2015 | 4:42 pm

මහජන මුදල් ගසා කෑ දේශපාලනඥයින්ගේ ලිපි ගොනු රැගෙන ලබන සඳුදා ජනපති හමු වීමට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සූදානම් වෙයි.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ඊයේ මේ බව පැවසුවේ, පොළොන්නරුව, කදුරුවෙල නගරයේ පැවැති ජන හමුවක් අමතමිනි.

එහිදී ඔහු සඳහන් කළේ, නිලධාරී කණ්ඩායමක් වංචනිකයින් දූෂකයින් ආරක්ෂා කරන්න පෙනී සිටින බව ය.