අඩු කළ බස් ගාස්තුවලට අනුව ප්‍රවේශපත් නිකුත් කරන්නේදැයි පරික්ෂා කිරීම අද සිට

අඩු කළ බස් ගාස්තුවලට අනුව ප්‍රවේශපත් නිකුත් කරන්නේදැයි පරික්ෂා කිරීම අද සිට

By Sakila Udayakumara

Feb 05, 2015 | 10:45 am

සංශෝධිත බස් ගාස්තුවලට අනුව ප්‍රවේශපත් නිකුත් කරන්නේදැයි පරික්ෂා කිරීම අද සිට ආරම්භ කරන බව අභ්‍යන්තර ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය පවසයි.

අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මහතා සඳහන් කළේ, ඒ සඳහා ජාතික ගමනා ගමන කොමිෂන් සභාවට උපදෙස් ලබා දී ඇති බව ය.

ඒ අනුව පළාත් මාර්ගස්ත මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය සමග ඒකාබද්ධව එම පරීක්ෂා කිරීම් සිදු කෙරෙනු ඇති.

ඒ සඳහා දිවයින පුරා කණ්ඩායම් යොදවා ඇති බව අභ්‍යන්තර ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ ය.

මේ අතර බස් ගාස්තු අය කිරීම පිළිබඳව යම් ගැටළුවක් ඇත්නම් ඒ පිළිබඳව 011 2 59 55 55 යන දුරකතන අංකයට තොරතුරු දැනුම් දෙන ලෙස ජාතික ගමනා ගමන කොමිෂන් සභාව ඉල්ලීමක් කරයි.

සාමාන්‍ය බස් ගාස්තු පසුගිය පළමු වන දා සිට පහළ දැමුණු අතර අධිවේගී මාර්ගවල බස් ගාස්තු ද ඊයේ අඩු කෙරිණි.

ඒ අනුව කඩුවෙල සිට මාතර දක්වා රුපියල් 500 ක්ව පැවති ගාස්තු රුපියල් 460 දක්වා පහත හෙළා තිබේ.

මහරගම සිට මාතර දක්වා රුපියල් 500 ක්ව පැවති බස් ගාස්තුව රුපියල් 445 ක් වනු ඇති.

අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ, මහරගම – ගාල්ල අතර රුපියල් 420 ක්ව පැවති ගාස්තුව රුපියල් 375 දක්වා පහත දැමූ බව ය.

කොළඹ සිට කටුනායක දක්වා රුපියල් 120 ක්ව පැවති බස් ගාස්තුව රුපියල් 110 ක් වනු ඇති.