කොළඹ ප්‍රදේශ රැසකට අද දහවල් 12.00 දක්වා ජලය කැපේ

කොළඹ ප්‍රදේශ රැසකට අද දහවල් 12.00 දක්වා ජලය කැපේ

By Sakila Udayakumara

Feb 05, 2015 | 8:57 am

අඹතලේ සිට දෙහිවල දක්වා ජලය ගෙන යන ප්‍රධාන නළයේ කාන්දුවක් හේතුවෙන් කොළඹ අවට ප්‍රදේශ රැසක ජල සැපයුම අඩාළ වී තිබේ.

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පැවසුවේ, ඒ හේතුවෙන් අද දහවල් 12.00 දක්වා ප්‍රදේශ ගණනාවක ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට සිදු ව ඇති බව ය.

දෙහිවල – ගල්කිස්ස මහ නගර සභා බල ප්‍රදේශය,රත්මලාන,කොහුවල,නුගේගොඩ,වැල්ලවත්ත,පාමන්කඩ,
කිරුළපන හා ඒ අවට ප්‍රදේශවලට එලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට සිදු ව ඇති බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී රංජිත් පෙරේරා මහතා සඳහන් කළේ ය.

අඹතලේ සිට දෙහිවල දක්වා   කොළඹ අවට ප්‍රදේශ   ජල සැපයුම   ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය