මම ඉන්නේ හොරු අල්ලන්න නෙ‍වෙයි – ඇමති ජෝන් අමරතුංග (VIDEO)

මම ඉන්නේ හොරු අල්ලන්න නෙ‍වෙයි – ඇමති ජෝන් අමරතුංග (VIDEO)

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

28 Feb, 2015 | 6:38 pm

දූෂිතයින් හා වංචනිකයින් ඉක්මණින් අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලීසිය ක්‍රියා කළයුතු බව මහජන සාමය පිළිබඳ අමාත්‍ය ජෝන්
අමරතුංග මහතා පවසයි.

ඔහු මේ බව පැවසුවේ අද බදුල්ල ඇල්ල ප්‍රදේශයේ පොලිස් ස්ථානයක් විවෘත කිරීමට එක්වෙමින් ය.

[quote]මම ඉන්නේ ඇමතිවරයා හැටියට හොරු අල්ලන්න නෙ‍වෙයි. එහෙම නැත්තන් වැරදි කරපු මිනිස්සු අල්ලන්න නෙ‍වෙයි. ඒවා භාර පොලිස් නිලධාරීන්ට සමහර දේශපාලනඥයෝ හිතනවා මම තමයි ඕවා අල්ලන්න ඕනේ කියලා.මම තමයි ඇඟිල්ල දික් කරන්න ඕනේ කියලා. මම එහෙම කරන්නේ නෑ.ඒක මං භාරදීලා තියෙනවා මේ පොලීසියේ උසස් නිලධාරීන්ට මම යෝජනා කෙරුවා හාමුදුරුවනේ පුලුවන් නම් එල්ලුම් ගහත් ආපහු ගෙන්න කියලා. මට තමුන්නාන්සේලා චෝදනා කරන්නත් පුළුවන් මේ මිනිහා මීනී මරන්නයි හදන්නේ කියලා. එහෙම නෙවෙයි මේ  අපිට උවමනා කරන්නේ මේ තියෙවන මැර වතාරවරණය සංස්කෘතිය මේ රටින් ඉවත් කරන්න. [/quote]