එ.ජා. දේශපාලන කටයුතු පිළිබඳ මහ ලේකම් ජෙෆ්රි ෆෙල්ට්මන් දිවයිනට

එ.ජා. දේශපාලන කටයුතු පිළිබඳ මහ ලේකම් ජෙෆ්රි ෆෙල්ට්මන් දිවයිනට

එ.ජා. දේශපාලන කටයුතු පිළිබඳ මහ ලේකම් ජෙෆ්රි ෆෙල්ට්මන් දිවයිනට

කර්තෘ Sagarika Chathumali

28 Feb, 2015 | 12:50 pm

එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශපාලන කටයුතු පිළිබඳ විෂය භාර මහ ලේකම් ජෙෆ්රි ෆෙල්ට්මන් මහතා දින 4ක සංචාරයක් සඳහා පැමිණියේ ය.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා කාර්යාලය නිවේදනය කළේ, ෆෙල්ට්මන් මහතාගේ ප්‍රථම ශ්‍රී ලංකා සංචාරය මෙය වන බව ය.

මෙම සංචාරය තුළදී ඔහු මෙරට නායකයින් සමග දෙපාර්ශවයට වැදගත් වන කරුණු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට ආපේක්ෂා කරන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා කාර්යාලය සඳහන් කළේ ය.