ජනරාල් සරත් ෆොන්සේකාගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරය සම්බන්ධ නඩුව විභාගයට (VIDEO)

ජනරාල් සරත් ෆොන්සේකාගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරය සම්බන්ධ නඩුව විභාගයට (VIDEO)

කර්තෘ Staff writer

27 Feb, 2015 | 10:01 pm

හිටපු හමුදාපති ජෙනරාල් සරත් ෆොන්සේකා මහතාගේ පාර්ලිමේන්තු ආසනය නැවත ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ රීට් පෙත්සම විභාගයට ගැනීම අද ආරම්භ විය.

පෙත්සම් විභාගය අවසන් වන තෙක් ෆොන්සේකා මහතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරය සඳහා පත්කරන ලෙස ඉල්ලා ඇති අතුරු තහනම් නියෝගය පිළිබදව මාර්තු මස 09 වන දින සළකා බැලීමට නියමිත ය .