වසර 1100ක් පැරණි බෞද්ධ භික්ෂුවකගේ මමියක් හමුවෙයි

වසර 1100ක් පැරණි බෞද්ධ භික්ෂුවකගේ මමියක් හමුවෙයි

වසර 1100ක් පැරණි බෞද්ධ භික්ෂුවකගේ මමියක් හමුවෙයි

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

24 Feb, 2015 | 4:21 pm

නෙදර්ලන්තයේ ප්‍රදර්ශනයක තබා තිබූ ප්‍රතිමාවක් වසර 1100කට ඉහතදී විසූ චීන බෞද්ධ භික්ෂුවකගේ මමියක් බව සනාථ වී තිබේ.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ, අදාළ ප්‍රතිමාව පිළිබඳව කළ ස්කෑන් පරීක්ෂණයකින් ඒ බව තහවුරු වූ බව ය.

ඉහත ඡායාරූපයේ දැක්වෙන පරිදි එම ප්‍රතිමාව ස්කෑන් පරීක්ෂණයට ලක් කළ පසු එහි ශරීරාභ්‍යන්තරයේ පිහිටි අස්ථි දක්නට ලැබී තිබේ.

මීට පෙර අනුමාන කර තිබී ඇත්තේ, අදාළ ප්‍රතිමාව විශාල බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් විය හැකි බවට ය.

එහෙත්, එය චීන භික්ෂුවකගේ මමියක් බව ස්කෑන් පරීක්ෂණයෙන් තහවුරු වී ඇත.