මෙරට සිදුවන අපරාධවල වාර්තාගත පහළ යෑමක්

මෙරට සිදුවන අපරාධවල වාර්තාගත පහළ යෑමක්

කර්තෘ Sakila Udayakumara

24 Feb, 2015 | 11:19 am

ගත වූ වසර 10 සැසඳීමේදී මෙරට සිදුවන අපරාධවල වාර්තාගත පහළ යෑමක් අක්නට ඇති බව පොලීසිය පවසයි.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී අජිත් රෝහණ මහතා පැවසුවේ, මේ වන විට මෙරට වසරකට සිදුවන පුද්ගල ඝාතන සංඛ්‍යාව 600 දක්වා පහත වැටී ඇති බව ය.