ජනවාරි 8 වෙනි දා මිනිස්සු ඡන්දේ දුන්නේ රනිල් අගමැති කරන්න නෙවෙයි – මහාචාර්ය නලින්ද සිල්වා (VIDEO)

ජනවාරි 8 වෙනි දා මිනිස්සු ඡන්දේ දුන්නේ රනිල් අගමැති කරන්න නෙවෙයි – මහාචාර්ය නලින්ද සිල්වා (VIDEO)

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

24 Feb, 2015 | 9:19 pm

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අගමැති කිරීමට ජනතාව වරමක් දී නැතැයි මහාචාර්ය නලින් ද සිල්වා මහතා අවධාරණය කරයි.

ඔහු මේ බව අවධාරණය කළේ, ජාතික බලය සංවිධානය අද කැඳවා තිබූ මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් ය.