ජනතාවගේ මුදල් කොල්ල කෑ දූෂිතයින්ට නීතියෙන් ගැලවීමක් නැහැ – රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර (VIDEO)

ජනතාවගේ මුදල් කොල්ල කෑ දූෂිතයින්ට නීතියෙන් ගැලවීමක් නැහැ – රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර (VIDEO)

කර්තෘ Staff writer

24 Feb, 2015 | 9:39 am

ජනතාවගේ මුදල් කෝටි ගණනින් කොල්ල කෑ දූෂිතයින්ට නීතියෙන් ගැලවීමක් නැතැයි අභ්‍යන්තර ප්‍රවාහන අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මහතා පවසයි.

ඔහු මේ බව පැවසුවේ, ඊයේ මොණරාගල පැවති හමුවකදී ය.

මොණරාගල, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ක්‍රියාකාරීන් දැනුවත් කිරීමේ හමුවක් දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.