ලෝකාන්තයෙන් ඇද වැටී ගසක එල්ලෙමින් සිටි  නෙදර්ලන්ත ජාතිකයා බේරා ගැනේ

ලෝකාන්තයෙන් ඇද වැටී ගසක එල්ලෙමින් සිටි නෙදර්ලන්ත ජාතිකයා බේරා ගැනේ

ලෝකාන්තයෙන් ඇද වැටී ගසක එල්ලෙමින් සිටි නෙදර්ලන්ත ජාතිකයා බේරා ගැනේ

කර්තෘ Sagarika Chathumali

21 Feb, 2015 | 3:35 pm

ලෝකාන්තයෙන් පහළට ඇද වැටුණු විදේශිකයා ගුවන් හමුදාවේ විශේෂ කණ්ඩායමක් විසින් බේරාගනු ලැබ තිබේ.

ගුවන් හමුදාව සඳහන් කළේ, ඒ සඳහා හෙළිකොප්ටර් යානයක් සහ ගුවන් හමුදා සාමාජිකයින් 4 දෙනෙකු ක්‍රියාත්මක වූ බව ය.

බේරාගනු ලැබූ නෙදර්ලන්ත ජාතිකයා දියතලාව රෝහලට ඇතුළත් කර තිබේ.

අද පෙරවරුවේ ලෝකාන්තය නැරඹීමට ගිය චීන ජාතිකයා ඉන් පහළට ඇද වැටුණු අතර ගුවන් හමුදා සාමාජිකයින් එම විදේශිකයා බේරාගත් අවස්ථාව දක්වා ම ඔහු ගසක එල්ලෙමින් සිට ඇත.