බරපතළ ගණයේ මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශනය සඳහා නව ඒකකයක්

බරපතළ ගණයේ මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශනය සඳහා නව ඒකකයක්

බරපතළ ගණයේ මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශනය සඳහා නව ඒකකයක්

කර්තෘ Staff writer

21 Feb, 2015 | 8:23 am

බරපතළ ගණයේ මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශනය සඳහා නව ඒකකයක් පිහිටු වීමට පොලීසිය තීරණය කර තිබේ.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි අජිත් රෝහණ මහතා පැවසුවේ සාපරාධි විශ්වාසය කඩ කිරීම්, සාපරාධි සාවද්‍ය පරිහරණය සහ මුදල් විශුද්ධිකරණ වැනි මූල්‍යමය අපරාධ මේ යටතේ විමර්ශනය කෙරෙන බව ය.