“වත්මන් හමුදාපතිවරුන් ඉවත් කළ යුතු යි” – ජෙනරල් සරත් ෆොන්සේකා (VIDEO)

“වත්මන් හමුදාපතිවරුන් ඉවත් කළ යුතු යි” – ජෙනරල් සරත් ෆොන්සේකා (VIDEO)

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

10 Feb, 2015 | 2:24 pm

ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් කර ඇති ඇතැම් පත්වීම් පිළිබඳව සෑහීමකට පත්විය නොහැකි බව ජෙනරල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා පවසයි.

ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ, දහවල් පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී ය.