වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති අංශයට මුද්‍රා තබයි

වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති අංශයට මුද්‍රා තබයි

වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති අංශයට මුද්‍රා තබයි

කර්තෘ Sakila Udayakumara

05 Feb, 2015 | 9:25 am

වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති අංශයට මුද්‍රා තබා තිබේ.

වනජීවී සංරක්ෂණ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එච්. ඩී. රත්නායක මහතා සඳහන් කළේ, සංචාරක හා ක්‍රීඩා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය වසන්ත සේනානායක මහතාගේ උපදෙස් මත එය සිදු කළ බව ය.

පසුගිය කාලයේ හීලෑ අලි ඇතුන් ලබා දීමේ සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් වන ලිපි ගොණු පරික්ෂා කිරීම සඳහා මෙම පියවර ගත් බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ය.

වනජීවී අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පැවසුවේ, අලි ඇතුන් ලබා දීමට අදාළ ලිපි ලේඛණ සම්බන්ධයෙන් ගැටළු මතු වීම හේතුවෙන් ඒ පිළිබඳ යළි විමර්ශනය කරන ලෙස නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා උපදෙස් දුන් බව ය.