බනිස් ඇතුළු තිරිඟු පිටි නිෂ්පාදනවල මිල ගණන් පහත දැමේ

බනිස් ඇතුළු තිරිඟු පිටි නිෂ්පාදනවල මිල ගණන් පහත දැමේ

බනිස් ඇතුළු තිරිඟු පිටි නිෂ්පාදනවල මිල ගණන් පහත දැමේ

කර්තෘ Sagarika Chathumali

01 Feb, 2015 | 1:35 pm

පාන් හැර තිරිඟු පිටි ආශ්‍රිත අනෙකුත් සියලු ම නිෂ්පාදනවල මිල ගණන් රුපියලේ සිට රුපියල් 5ක් දක්වා අගයකින් අඩු කිරිමට සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය අද තීරණය කළේ ය.

එහි සභාපති එන්.කේ. ජයවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ, හෙට සිට එම මිල ගණන් ක්‍රියාත්මක වන බව ය.

පසුගිය දා ඉදිරිපත් වූ අයවැයෙන් තිරිඟු පිටි මිල ගණන් පහළ යාම ත් සමග ඒ හා ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනවල මිල ගණන් මෙලෙස පහළ දැමීමට තීරණය කෙරිණ.

මේ අතර පාන් ගෙඩියක මිල පසුගිය දා රුපියල් 6කින් අඩු කළේ ය.