හිටපු මුදල් අමාත්‍යවරයෙකු වූ කේ.එන්. චොක්සි අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

හිටපු මුදල් අමාත්‍යවරයෙකු වූ කේ.එන්. චොක්සි අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

By Sakila Udayakumara

05 Feb, 2015 | 1:45 pm

හිටපු මුදල් අමාත්‍යවරයෙකු වූ ජනාධිපති නීතිඥ කේ.එන්. චොක්සි මහතා අභාවප්‍රාප්ත විය.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා නීතිය පිළිබඳව ප්‍රවීණයෙකු වූ චොක්සි මහතා 1989 වසරේදී ජාතික ලයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසියේ ය.

චොක්සි මහතා මිය යන විට 81 වැනි වියේ පසුවිය.