උමා ඔය ගැන සකස් කළ අතුරු වාර්තාව පරිසර අමාත්‍යංශයට

උමා ඔය ගැන සකස් කළ අතුරු වාර්තාව පරිසර අමාත්‍යංශයට

By Sakila Udayakumara

27 Feb, 2015 | 10:53 am

උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය සකස් කළ අතුරු වාර්තාව පරිසර අමාත්‍යංශය වෙත භාර දී තිබේ.

‍පරිසර අමාත්‍යංශයේ ලේකම් නිහාල් රූපසිංහ මහතා සඳහන් කළේ, ඉදිරි සති දෙක ඇතුළත මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අවසන් වාර්තාව ලැබෙනු ඇති බව ය.

මේ අතර උමා ඔය ව්‍යාපෘතියෙන් පරිසරයට සිදුවන බලපෑම් අධ්‍යනය සඳහා පත් කළ දස පුද්ගල කමිටුව සිය ක්ෂේත්‍ර නිරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබේ.

අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා සඳහන් කළේ, පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ භූ ගර්භ විද්‍යාඥයින්,භූ විද්‍යා හා පතල් කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් හා ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ නිලධාරීන්ගෙන් මෙම කමිටුව සමන්විත බව ය.

එම වර්තාව ද ඉදිරි දෙසතිය තුළ තමන් වෙත ලැබීමට නියමිත බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ය.

මේ අතර අදාළ වාර්තා ලැබෙන තෙක් උමා ඔය ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් නතර කිරීමට පසුගියදා පියවර ගැනිණි.