පසුගිය රජයේ හොර මැරකම් ගැන වාස් ගුණවර්ධනගේ බිරිඳ හෙළි කළ රහස් (VIDEO)

පසුගිය රජයේ හොර මැරකම් ගැන වාස් ගුණවර්ධනගේ බිරිඳ හෙළි කළ රහස් (VIDEO)

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

30 Jan, 2015 | 1:07 pm

පසුගිය රජයේ දූෂණ හා අක්‍රමිකතා පිළිබඳව සිය සැමියා කළ සොයා ගැනීම් යටපත් කිරීම සඳහා ඔහු අසත්‍ය චෝදනාවලට වැරදකරුවෙකු කළ බව වාස් ගුණවර්ධනගේ බිරිඳ ශ්‍යාමලී ගුණවර්ධන මහත්මිය පැවසීය.