ඇතැම් දූෂිතයින් අත්අඩංගුවට ගැනීම ප්‍රමාද වීමට හේතුව බාහු පැහැදිලි කරයි (VIDEO)

ඇතැම් දූෂිතයින් අත්අඩංගුවට ගැනීම ප්‍රමාද වීමට හේතුව බාහු පැහැදිලි කරයි (VIDEO)

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

30 Jan, 2015 | 10:26 am

ඇතැම් දූෂිත පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගැනීමේදී යම් ප්‍රමාදයක් සිදුවී තිබීම පිළිබඳව නව සම සමාජ පක්ෂයේ නායක ආචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න මහතා අදහස් පළ කළේ ය.

ඊයේ කොළඹදී පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී ඔහු පැවසුවේ, පසුගිය රජය මෙන් වත්මන් රජය නීතිය අතට ගෙන ක්‍රියා නොකරන බව ය.

නීත්‍යනුකූලව ඔප්පු වන ඕනෑ ම දූෂණ ක්‍රියාවකට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගෙන නීතිය හමුවට ගෙන ඒම මෙම රජයේ ප්‍රතිපත්තිය බව ද ඔහු පෙන්වා දුන්නේ ය.

ආචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න මහතා සඳහන් කළේ, ජාතික විධායක සභාව මේ පිළිබඳව අවධානයෙන් පසුවන බව ය.

ජාතික විධායක සභාවට ද මේ වන විට පෙත්සම් රැසක් ලැබී ඇතැයි ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ය.