අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහගේ විශේෂ ප්‍රකාශයෙන් පසු පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් වූ හැටි (VIDEO)

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහගේ විශේෂ ප්‍රකාශයෙන් පසු පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් වූ හැටි (VIDEO)

කර්තෘ Sagarika Chathumali

30 Jan, 2015 | 9:04 pm

පසුගිය දෙවසර තුළ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ලබාදුන් තීන්දු සම්බන්ධයෙන් කිසිඳු සැකයක් මතුනොවන බව අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් සඳහන් කළේ ය.

විශේෂ ප්‍රකාශය අතරතුර හිටපු අගවිනිසුරු මොහාන් පීරිස් මහතා පිළිබඳව ද සඳහන් කෙරිණ.

මොහාන් පීරිස් මහතා විසින් ලබාදුන් නඩු තීන්දුවල වලංගු භාවය පිළිබඳව අගමැතිවරයා මෙහිදී අදහස් පළ කළේ ය.