වරකපොලින් හමුවූ අංක තහඩු නොමැති සැකකටයුතු ඩිෆෙන්ඩර් රථය (VIDEO)

වරකපොලින් හමුවූ අංක තහඩු නොමැති සැකකටයුතු ඩිෆෙන්ඩර් රථය (VIDEO)

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

23 Jan, 2015 | 4:17 pm

අංක තහඩු නොමැති සැක කටයුතු ඩිෆෙන්ඩර් වර්ගයේ රථයක් වරකපොල ප්‍රදේශයේ නිවසක නවතා තිබියදී සොයාගෙන තිබේ.

පොලීසිය පවසන්නේ, ලැබුණු තොරතුරක් මත එම රථය සිය භාරයට ගත් බව ය.

මෙම වාහනයේ හිමිකරු පිළිබඳව මේ වන විට පරීක්ෂණ පැවැත්වේ.