මහබැංකු අධිපති ධුරය අර්ජුන් මහේද්‍රන්ට

මහබැංකු අධිපති ධුරය අර්ජුන් මහේද්‍රන්ට

මහබැංකු අධිපති ධුරය අර්ජුන් මහේද්‍රන්ට

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

23 Jan, 2015 | 10:15 pm

නව මහබැංකු අධිපතිවරයා ලෙස අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා පත් කර තිබේ.

අද පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ඒ මහතාට ජනාධිපතිතුමන් පත්වීම ලිපිය ලබා දුන්නේය.

අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා වසර 30ක් ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ පුද්ගලික හා පොදු මූල්‍ය සමාගම් රැසක වගකීම් දැරූ අයෙකි.

ඔක්සෆර්ඩ් සරසවියෙව් දේශපාලන, ආර්ථික හා දර්ශන පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිදාරියෙක් වන අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා 2002 සිට 2004 දක්වා ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපතිනවරයා වශයෙන් ද කටයුතු කළේය.