බේකරි නිෂ්පාදනවල ත් මිල අඩුවන ලකුණු

බේකරි නිෂ්පාදනවල ත් මිල අඩුවන ලකුණු

බේකරි නිෂ්පාදනවල ත් මිල අඩුවන ලකුණු

කර්තෘ Sakila Udayakumara

23 Jan, 2015 | 10:32 am

ඉදිරියේදී බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල ගණන් අඩු කිරීමට පියවර ගන්නා බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

එම සංගමයේ සභාපති එම්.කේ. ජයවර්ධන මහතා පැවසුවේ, මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා හමු වී තිරිඟු පිටි
සඳහා අය කරන බදු ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටි බව ය.