ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ නිවසේ තිබී රූපවාහිනී සංස්ථාවේ කැබ් රථයක් සොයා ගනී

ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ නිවසේ තිබී රූපවාහිනී සංස්ථාවේ කැබ් රථයක් සොයා ගනී

ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ නිවසේ තිබී රූපවාහිනී සංස්ථාවේ කැබ් රථයක් සොයා ගනී

කර්තෘ Sakila Udayakumara

23 Jan, 2015 | 10:59 am

පොළොන්නරුව, දිඹුලාගල ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ නිවසේ තිබී ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවට අයත් බව කියන කැබ් රථයක් සොයා ගෙන තිබේ.

පොලීසිය සඳහන් කළේ, ඊයේ පස්වරුවේ පොලිස් හදිසි ඇමතුම් අංශයට ලද තොරතුරු මත එය සොයා ගත් බව ය.

එම කැබ් රථයේ අයිතිය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති බව පොලීසිය පැවසුවේ ය.