ඡන්දයදා රාත්‍රීයේ කුමන්ත්‍රණයක් සිදු වුණාද? මැතිවරණ කොමසාරිස් කියන කතාව (VIDEO)

ඡන්දයදා රාත්‍රීයේ කුමන්ත්‍රණයක් සිදු වුණාද? මැතිවරණ කොමසාරිස් කියන කතාව (VIDEO)

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

23 Jan, 2015 | 9:02 pm

පසුගිය ජනාධිපතිවරණය සහ ඉදිරි ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමට මැතිවණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා අද ප්‍රවෘත්ති සාකච්චාවක් කැඳවා තිබුණි.

ඒ, කොළඹ මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලයේදී ය.