අගවිනිසුරු මොහාන් පීරිස්ගෙන් රහස් පොලීසිය ප්‍රශ්න කරයි

අගවිනිසුරු මොහාන් පීරිස්ගෙන් රහස් පොලීසිය ප්‍රශ්න කරයි

අගවිනිසුරු මොහාන් පීරිස්ගෙන් රහස් පොලීසිය ප්‍රශ්න කරයි

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

23 Jan, 2015 | 7:03 pm

අගවිනිසුරු මොහාන් පීරිස් මහතාගෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අද ප්‍රශ්න කළ බව මහජන සාමය පිළිබඳ අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා සඳහන් කළේය.

ඔහු පැවසුවේ ජනාධිපතිවරණ දින රාත්‍රීයේ සිදුවූ බව කියන කුමන්ත්‍රණයක් සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ලද පැමිණිල්ල මත පදනම්ව එම ප්‍රශ්න කිරීම සිදුකළ බවය.

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධ්‍යක්ෂවරයාගේ අධීක්ෂණය යටතේ අගවිනිසුරු මොහාන් පීරිස් මහතාගෙන් ප්‍රශ්න කිරීම සිදුවූ බව ද අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා සඳහන් කළේය.