මට නිල වාහන එපා: ඇමති ධුරයේ වැටුප ත් නිවාස අරමුදලට දෙනවා – ඇමති සජිත් ප්‍රේමදාස (VIDEO)

මට නිල වාහන එපා: ඇමති ධුරයේ වැටුප ත් නිවාස අරමුදලට දෙනවා – ඇමති සජිත් ප්‍රේමදාස (VIDEO)

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

22 Jan, 2015 | 7:11 pm

අමාත්‍ය ධුරයේ වැටුප ඇතුළු වරප්‍රසාද නිවාස අරමුදලට ලබාදෙන බව නිවාස හා සමෘද්ධි අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද ප්‍රකාශ කළේය.

ඔහු මේ බව පැවසුවේ අද සිය ධුරයේ රාජකාරී ආරම්භ කරමින් ය.

අද පෙරවරුවේ  බත්තරමුල්ලේ පිහිටි නිවාස හා සමෘද්ධි අමාත්‍යාංශයේදී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාද මධ්‍යයේ රාජකාරී ආරම්භ කළේය.