නෙළුම්දෙණියේ ඉන්ධන බවුසරය ගිනිගත් අවස්ථාවේ තව ත් දර්ශන (VIDEO)

නෙළුම්දෙණියේ ඉන්ධන බවුසරය ගිනිගත් අවස්ථාවේ තව ත් දර්ශන (VIDEO)

කර්තෘ Sakila Udayakumara

03 Jan, 2015 | 3:56 pm

දැදිගම, නෙළුම්දෙණිය ප්‍රදේශයේදී තෙල් බවුසරයක් ගිනිගත් අයුරු දැක්වෙන මෙම දර්ශන පෙළ නිව්ස්ෆස්ට් යූ රිපෝටර් දිල්හාර වික්‍රමාරච්චිගෙන්.

නෙලුම්දෙණිය ප්‍රදේශයේදී ඊයේ එම බවසුරය ගිනිගනු ලැබුවේ තෙල් පුරවමින් සිටියදී ය.