යාපනයේ රැස්වීම ගැන ආණ්ඩුවෙන් කරන චෝදනාවලට හිටපු ජනපතිනිය ප්‍රතිචාර දක්වයි (VIDEO)

යාපනයේ රැස්වීම ගැන ආණ්ඩුවෙන් කරන චෝදනාවලට හිටපු ජනපතිනිය ප්‍රතිචාර දක්වයි (VIDEO)

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

01 Jan, 2015 | 9:54 pm

යාපනයේ පැවති රැස්වීමේදී කළ ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් කෙරෙන විවේචනයන්ට හිටපු ජනාධිපතිනි වන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරණතුංග මහත්මිය අද ‍පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ප්‍රතිචාර දැක්වූවාය.