ඡන්ද පෙට්ටි පිටුපස පක්ෂ නියෝජිතයින්ට පෙළපාලි යාම තහනම් – පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක (VIDEO)

ඡන්ද පෙට්ටි පිටුපස පක්ෂ නියෝජිතයින්ට පෙළපාලි යාම තහනම් – පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක (VIDEO)

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

01 Jan, 2015 | 10:26 pm

ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවල සිට ඡන්ද පෙට්ටි ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වෙත රැගෙන යන අවස්ථාවේ ඒ පිටුපස දේශපාලන පක්ෂවලට පෙළපාලි යාමට ඉඩ නොදෙන බව පොලීසිය අවධාරණය කරයි.

අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පැවසුවේ,මෙවර ජනාධිපතිවරණයට විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළක් සකස් කර ඇති බව ය.