හෝකන්දර ගුවන් අනතුර සිදු වූ අවස්ථාවේදීම ප්‍රදේශවාසියෙකු ලබාගත් දර්ශන (VIDEO)

හෝකන්දර ගුවන් අනතුර සිදු වූ අවස්ථාවේදීම ප්‍රදේශවාසියෙකු ලබාගත් දර්ශන (VIDEO)

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

13 Dec, 2014 | 9:18 pm

හෝකන්දර ගුවන් යානා අනතුර ඊයේ සිදුවීමත් සමග වහා ක්‍රියාත්මක වූ ප්‍රදේශවාසීන් එක් ගුවන් හමුදා සෙබලෙකුගේ දිවි ගලවා ගත්තේ දැඩි පරිශ්‍රමයක් දරමින් ය.

ප්‍රදේශවාසියෙකු සිද්ධිය වූ අවස්ථාවේ ලබාගත් දර්ශන පෙළක් අද නිව්ස්ෆස්ට් වෙත ලබා දුන්නේය.