මගේ අමාත්‍යාංශයට අත පොවන්නට ආ දවසට පවුල් බලය ඉන්දන තැන මං දන්නවා – වාසුදේව (VIDEO)

මගේ අමාත්‍යාංශයට අත පොවන්නට ආ දවසට පවුල් බලය ඉන්දන තැන මං දන්නවා – වාසුදේව (VIDEO)

කර්තෘ Sagarika Chathumali

10 Dec, 2014 | 10:49 pm

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වාමාංශික පෙරමුණ අද ප්‍රවෘත්ති සාකච්චාවක් කැඳවා තිබූ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා අදහස් පළ කළේ ය.

මෙහිදී මාධ්‍යවේදීන් අමාත්‍යවරයාට ප්‍රශ්න කිහිපයක් යොමු කළ අතර එහිදී ඔහු  ලබා දුන් පිළිතුරු පහතින්…