පොදු අපේක්ෂක මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ රැළියට සහභාගී වී යමින් සිටි පිරිසකට ප්‍රහාරයක් (VIDEO)

පොදු අපේක්ෂක මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ රැළියට සහභාගී වී යමින් සිටි පිරිසකට ප්‍රහාරයක් (VIDEO)

කර්තෘ Sagarika Chathumali

09 Dec, 2014 | 10:54 pm

පොදු අපේක්ෂක මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ මහනුවරදී පැවති රැළියට සහභාගී වී ආපසු යමින් සිටි පිරිසකට ප්‍රහාරයක් එල්ල වී ඇති බව වාර්තා වේ.

එලෙස ප්‍රහාරයක් එල්ල වී ඇත්තේ, වෑන් රථයකට සහ බස් රථයකට යි.