ඩයලොග් සහ පියෝ ටීවී ඔස්සේ විකාශය වන සිරස,ශක්ති,එම්.ටී.වී. රූපවාහිනි නාලිකා අවහිර කර ඇති බවට පැමිණිලි

ඩයලොග් සහ පියෝ ටීවී ඔස්සේ විකාශය වන සිරස,ශක්ති,එම්.ටී.වී. රූපවාහිනි නාලිකා අවහිර කර ඇති බවට පැමිණිලි

කර්තෘ Sagarika Chathumali

22 Nov, 2014 | 7:34 pm

ඩයලොග් සහ පියෝ ටී.වි. ඔස්සේ විකාශය වන සිරස මාධ්‍ය ජාලයට අයත් සිරස ටීවී, ශක්ති ටීවී, එම්.ටී.වී. ස්පෝර්ට්ස් නාලිකා අවහිර වී ඇති බවට ප්‍රේක්ෂකයින්ගෙන් පැමිණිලි ලැබෙමින් පවතී.

සිරස, ශක්ති, එම්.ටී.වී. ස්පෝර්ට්ස් අප රූපවාහිනි නාලිකා  UHF සහ VHF සංඛ්‍යාතයන් ඔස්සේ නැරඹිය හැකි බව ප්‍රේක්ෂකයින්ට දැනුම් දී සිටි.

එමෙන් ම අප වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් සටන විශේෂ වැඩසටහන සජීවීව නැරඹීමට හැකි ය.