‘මම ඉපදුන දා සිට ඕනෑ ම දේකට ලෑස්තියි’ – සජිත් ප්‍රේමදාස (NEWSLINE)

‘මම ඉපදුන දා සිට ඕනෑ ම දේකට ලෑස්තියි’ – සජිත් ප්‍රේමදාස (NEWSLINE)

කර්තෘ Sagarika Chathumali

15 Nov, 2014 | 9:52 am

තමන් කිසිදිනක වගකීම්වලින් පැන යන පුද්ගලයෙකු නොවන බවත් වගකීම් භාර ගැනීමට කිසිවෙකු නොමැති නම් එම වගකීම් ද භාර ගැනීමට ද තමන් සූදානම් බවත්  එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි.


සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මේ බව පැවසුවේ, නිව්ස්ෆස්ට් NEWSLINE වැඩසටහන සමග එක්වෙමිනි.

රටක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු කිරීම සඳහා ශක්තිමත් විපක්ෂයක් අවශ්‍යතාව පෙන්වා දුන් නියෝජ්‍ය නායකවරයා වැඩිදුරට ත් පවැසුවේ, පසුගිය සමයේ පක්ෂය තුළ පැවති සාමුහිකත්යේ ගැටලු මේ වන විට ක්‍රම ක්‍රමයෙන් වියැකි යමින් තිබෙන බව ය.