සිරස ශක්ති සහන යාත්‍රාව: මෙතැන් සිට පරිත්‍යාග භාර ගැනීම ප්‍රධාන කාර්යාලයට පමණක් සිමා කෙරේ

සිරස ශක්ති සහන යාත්‍රාව: මෙතැන් සිට පරිත්‍යාග භාර ගැනීම ප්‍රධාන කාර්යාලයට පමණක් සිමා කෙරේ

සිරස ශක්ති සහන යාත්‍රාව: මෙතැන් සිට පරිත්‍යාග භාර ගැනීම ප්‍රධාන කාර්යාලයට පමණක් සිමා කෙරේ

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

31 Oct, 2014 | 5:02 pm

කොස්ලන්ද, මීරියබැද්ද ප්‍රදේශයේ නාය යාමෙන් සහ කඳුකරයේ නාය යාම් අවදානම් ප්‍ර‍දේශවලදී අසරණ වූ ජනතාව උදෙසා සංවිධානය කෙරෙන සිරස ශක්ති සහන යාත්‍රාවට අතිවිශාල පිරිසක් භාණ්ඩ විශාල ප්‍රමාණයක් මේ වනවිට ලබා දී තිබේ.

එම භාණ්ඩ හෙට පෙරවරුවේ අදාළ ප්‍රදේශ වෙත රැගෙන යාම සඳහා සකස් කිරිමේ කටයුතු මේ වනවිට සිදු කෙරේ.

ආධාර ලබාදුන් ජනතාවට අපගේ ප්‍රණාමය පුද කරන අතර රත්මලාන ස්ටයින් මැදිරි සංකීර්ණය, වැල්ලවත්ත රාමක්‍රිෂ්ණ ශාලාව, මහනුවර කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර් සහ කොළඹ 13 විවේකානන්ද සභාව යන ස්ථාන 4 ට මහජනතාවගෙන් භාණ්ඩ ලබා ගැනීමේ කටයුතු මේ මොහොතේ සිට නතර කිරීමට කැපිටල් මහාරාජා සංවිධානය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව මේ මොහොතේ සිට අද ඹධ්‍යම රාත්‍රී 12 දක්වා පරිත්‍යාග එක් රැස් කරනු ලබන්නේ කොළඹ 02, බ්‍රේබෲක් පෙදෙසේ පිහිටි සිරස ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පමණි.