සිරස ශක්ති සහන යාත්‍රාවට දැවැන්ත ජනතා ප්‍රතිචාරයක් (Video)

සිරස ශක්ති සහන යාත්‍රාවට දැවැන්ත ජනතා ප්‍රතිචාරයක් (Video)

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

31 Oct, 2014 | 9:36 pm

නාය යාමෙන් විපතට පත් ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා සීමාසහිත කැපිටල් මහරාජා සංවිධානය ඇරඹූ සිරස ශක්ති සහන යාත්‍රා වැඩසටහනට අති විශාල ප්‍රතිචාරයක් ලැබෙමින් පවතී.

අනපේක්ෂිත විපතට පත් අපේම රටේ සහෝදර ජනතාවගේ දුකට පිහිට වීමට අති විශාල පරිත්‍යාගශීලීන් සිරස ශක්ති සහන යාත්‍රාවට එක්වූයේ අප විසින් කරන ලද කෙටි දැනුම්දීමට ප්‍රතිචාර වශයෙනි.