දැදුරු ඔය නව ජලාශයේ වාන්දොරටු විවෘත කිරීමෙන් එළුවන්කුලම යටවෙයි

දැදුරු ඔය නව ජලාශයේ වාන්දොරටු විවෘත කිරීමෙන් එළුවන්කුලම යටවෙයි

දැදුරු ඔය නව ජලාශයේ වාන්දොරටු විවෘත කිරීමෙන් එළුවන්කුලම යටවෙයි

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

31 Oct, 2014 | 9:45 am

දැදුරු ඔය නව ජලාශයේ වාන්දොරටු විවෘත කිරීමෙන් පුත්තලම, එළුවන්කුලම ප්‍රදේශය ජලයෙන් යට වී තිබේ.

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා සඳහන් කළේ, මේ හේතුවෙන් පරණ මන්නාරම මාර්ගයේ රථවාහන ධාවනයට බාධා එල්ල වී ඇති බව ය.

දැදුරු ඔය නව ජලාශයේ වාන්දොරටු 4ක් විවෘත කිරීම හේතුවෙන් බිංගිරිය, හලාවත, වාරියපොළ සහ නිකවැරටිය යන ප්‍රදේශවල වෙසෙන ජනතාවට ද විමසිල්ලෙන් පසුවන ලෙස ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය දැනුම් දෙයි.

මේ අතර, කළු ගඟ, කැලණි ගඟ සහ අත්තනගලු ඔයේ ද ජල මට්ටම ඉහළ ගොස් තිබේ.