ක්‍රිස් නෝනිස් සම්බන්ධයෙන් ඇමති කෙහෙළිය කළ ප්‍රකාශය වැරදියි – සන්ධාන මන්ත්‍රී මහාචාර්ය රජීව් විජේසිංහ (Video)

ක්‍රිස් නෝනිස් සම්බන්ධයෙන් ඇමති කෙහෙළිය කළ ප්‍රකාශය වැරදියි – සන්ධාන මන්ත්‍රී මහාචාර්ය රජීව් විජේසිංහ (Video)

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

10 Oct, 2014 | 9:51 pm

බ්‍රිතාන්‍යයේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් ක්‍රිස් නෝනිස් මහතා සම්බන්ධයෙන් නිවුස්ලයින් විශේෂාංගයේදී වසන්ත සමරසිංහ මහතා කළ  ප්‍රකාශය සහ කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා ඊට දැක්වූ ප්‍රතිචාර සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය රජීව් විජේසිංහ මහතා අදහස් පළ කළේය.